top of page

Bakalářské obory

Všechny naše bakalářské obory jsou zakončené mezinárodně uznávaným titulem bakalář (BA nebo BSc).

Bakalářské studium trvá zpravidla 3 roky. Obory businessu, eventů, hotelnictví a kulinářství můžete studovat 4 roky, z důvodu roční praxe, kterou si zvolíte kdekoliv na světě podle svojí preference.

Na závěr studia budete odevzdávat bakalářskou práci. Bakalářské státnice jako známe z ČR či Slovenska Vás nečekají.

SCHOOL OF BUSINESS

SCHOOL OF HOSPITALITY,
TOURISM & EVENTS MANAGEMENT

COLLEGE OF FOOD

SCHOOL OF EDUCATION & COMMUNITY

SCHOOL OF SPORT & CREATIVE STUDIES