top of page

Podpora pro studenty

University College Birmingham má postavenou reputaci na velmi silném a individuálním přístupu svých zaměstnanců ke studentům. Vždy se snažíme studentům poskytnout co nejlepší péči a to nejlépe individuálně na základě jejich přání, dotazů nebo problému. 

Naši lektoři i zaměstnanci jsou profesionálové, kteří mají vždy dveře otevřené, aby mohli okamžitě reagovat na požadavky studentů.

V roce 2022 jsme získali titul za nejlepší univerzitu v UK, která má nejlepší Student support. 

academic-skills-centre.jpg

Workshopy slouží k tomu, aby měli studenti možnost konzultovat probíranou látku v hodině s někým, kdo jim důkladně vysvětlí, čemu v hodinách nerozuměli. Tyto workshopy jsou zcela dobrovolné a přináší studentům pochopení a následně i sebevědomí v hodinách a při tvoření jejich dalších prací.

Class.PNG

Nabízíme třídy angličtiny, kde se zdokonalíte nejen v poslechu a mluvení, ale i psaní esejí, které budete během studia zpracovávat. Zároveň již od prvního ročníku můžete navštěvovat přípravnou třídu, kde Vás naučíme jak pochopit koncept a podmínky bakalářské práce, čímž se ujistíte, že budete co nejlépe připraveni na závěr vašeho studia.

Colorful Book Spines
bottom of page