UCB_LOGO 2019.png

Podpora pro studenty

University College Birmingham má postavenou reputaci na velmi silném a individuálním přístupu svých zaměstnanců ke studentům. Vždy se snažíme studentům poskytnout co nejlepší péči a to nejlépe individuálně na základě jejich přání, dotazů nebo problému. 

Naši lektoři i zaměstnanci jsou profesionálové, kteří mají vždy dveře otevřené, aby mohli okamžitě reagovat na požadavky studentů.

Workshopy například slouží k tomu, aby měli studenti možnost konzultovat probíranou látku v hodině s někým, kdo jim důkladně vysvětlí, čemu v hodinách nerozuměli. Tyto workshopy jsou zcela dobrovolné a přináší studentům pochopení a následně i sebevědomí v hodinách a při tvoření jejich dalších prací.

Jazykové třídy jsou dostupné všem studentům ve všech úrovních. Nabízíme třídy angličtiny, kde se zdokonalíte nejen v poslechu a mluvení, ale i psaní esejí, které budete během studia zpracovávat. Zároveň již od prvního ročníku můžete navštěvovat přípravnou třídu, kde Vás naučíme jak pochopit koncept a podmínky bakalářské práce, čímž se ujistíte, že budete co nejlépe připraveni na závěr vašeho studia.

Všechny eseje, které jsou součástí Vašich zkoušek si můžete zdarma nechat zkontrolovat našim specializovaným týmem, který Vám práci vrátí do 24 hodin. UCB je jediná univerzita v celém UK, kde takovýto servis pro studenty funguje.

Pokud máte rádi studium cizích jazyků, můžete si dobrovolně přidat ke svému rozvrhu francouzštinu, španělštinu, italštinu, němčinu nebo mandarínskou čínštinu. Všechny tyto třídy máme v různých úrovních, tak aby student mohl přirozeně navázat tam, kde na své předchozí škole skončil. Začátečníci jsou vítáni v každé třídě.