Ohodnocení UCB

UCBPoslání Univerzity

Podporovat a poskytnout příležitost k účasti v procesu učení tím, s ambicí a odhodláním uspět a vytvořit studijní komunity, které splňují různorodé potřeby našich studentů, ekonomiky a společnosti jako celku.

UCB se zařadila do TOP 20 univerzit světa díky hodnocení jejich studentů. Studenti oceňůjí přístup lektorů, přínos učiva a jejich uplatnění po skončení univerzity. Nejvíce si však pochvalují, že i během studia mohou pracovat, což jim nejen zajišťuje trvalý příjem, ale i zdokonalování se a budování si vlastního, silného profilu. Tyto výsledky jsou pro nás velmi důležité, neboť právě spokojenost studentů v celosvětovém měřítku je velmi důležitá.

Největší novinkou, která oficiálně vyšla v lednu 2016 a jsme na ni patřičně hrdí, je ocenění: “Excelentního centra“ od profesionální UK organizace “The Institute of Travel & Tourism“.    Tato organizace dává svoje ocenění pouze v případě, že dané instituce opravdu velmi blízce a profesionálně pracují s odvětvím. UCB se pyšní tímto statusem v oborech tourism, aviation, hospitality a events.

V roce 2012 organizace Ofsted, která reportuje parlamentu o činnosti institucí zabývající se vzděláním v různých sférách a v různých věkových kategoriích, udělila UCB nejvyšší stupeň hodnocení za vzdělání studentů, vyučující metody, management, leadership a zabezpečení univerzity. V tomto roce byl zároveň státním orgánem Privy Council udělen University College Birmingham titul samostatné instituce.

Ocenení UCB – historická křivka

1996

UCB je jmenováná ako nejlepší vysoká škola podle takzvaného Further Education Funding Council.  

1998

Queens Anniversary prizelogo

UCB dostala taktvanú “ Queen ‚s Anniversary Prize “ za vyšší vzdělání, jakož i za bakalářské vzdělání v oborech vzdělávání a trénink v oblastech hotelnictví a cestovního ruchu. UCB byla označena jako “ centrum excelence “ Tohle je známkou, že úzká spolupráce mezi akademickou výukou a prací v oborech přináší opravdu nejlepší výsledky v mezinárodním trhu.

2006

UCB získavá cenu “vynikajíci instituce vo všetkých oblastech, které nabízí“ organizací zvané Ofsted.

2006

Udělen status Beacon - označení excelence a inovace v sektoru vzdělávání a dovedností.

2007QAA-Quality

V tomto roce byl státním orgánem Privy Council udělen University College Birmingham titul samostatné instituce.

2012

UCB je znovu posouzena jako jedna z nejlepších organizací.

2012

Udelen titul Univerzity organizácí Privy Council. 

2014IIP Award Brand Mark Gold

Udělena cena “ Investors in People Gold Accreditation “ pro management a rozvoj zaměstnanců .

2015 

Hospitality Assured 2015 “ UCB získává cenu za “ Nejinovativnější spůsob použití standardní ceny -poskytujúce soulad a kvalitu napříč množstvím služeb poskytovaných univerzitou.